Na początku lat 80 ubiegłego stulecia Aleksander i jego syn Paweł założyli Firmę Monkiewicz i Syn.Z niej powstała grupa Firm Monkiewicz. Pomysł podjęcie produkcji różnych typów grzejników zaowocował powołaniem Firmy Therm-trade, która, korzystając z wcześniejszych doświadczeń Grupy, oferuje obecnie jedną z najciekawszych pod względem wzornictwa i jakości, gamę produktów w Europie.

Aktualnie firmą Therm-Trade kierują dzieci Pawła Monkiewicza, a on sam, będąc od lat miłośnikiem „starych samochodów i motocykli”, przekształcił swoje hobby w business i w ramach firmy SoulCars zajmuje się renowacją starych samochodów marki VW i Porsche, jak również produkcją służących do tego części zamiennych.

KONTAKT

Therm-Trade

Nowa Wieś, ul. Kamelskiego 9

05-806 Komorów

Tel: +48 227582621

Fax: +48 227582622

e-mail: info@therm-trade.pl